Navn: Maria Rytter, Allested

Erhverv: Webcurator

Fødselsår: 1950

Tingens navn: Tre remotecontroller til video og TV
En stor rød swiss army knife

Beskrivelse: tre forskellige remotekontroller, de blev vist i et TV-2 Fyn Nyhedsindslag den 25/7 2000 (kl. 19:30 og kl. 22:15) i en foromtale af museets åbning den 29/7, En meget stor swiss army knife tilhørende Flemming Holm. Han har fået den forærende af sine svigerforældre Jørgen og Mirza Rytter. Den følger ham overalt og sidder i hans bælte.

Nr.2000.07.29.08