Navn. Børge Mathias Askholm, København S

Fødselsår:1939

Tingens navn: oldefar

Beskrivelse:
min oldefar liggende i sin kiste omgivet af enken og de fælles børn.

Særlige oplysninger:
Jeg har haft den familie inde på livet hele mit liv.

Nr.2000.11.09.60