Navn: Ole Wildt Pedersen

Erhverv: sekretariatsleder, Charlottenborg udstillingsbygning

Fødselsår: 1936

Tingens navn:
a) en platte,
b) to frimærker,
c) en dankortkvittering fra Storebælt

Beskrivelse:
a) Platten er fra sidste del af det 20. årh, blå glasur,ca 60 - 65 mm i diameter, illustration af mobil infrastruktur, Centraldanmark fra perioden.
b) To ubrugte frimærker à 4,50 kr, 21. årh.,62 x 24 mm. Motiv fra periodens infrastruktur i Østdanmark.
c) Dankortkvittering fra Storebælt den 28. juli 2000. supplerende oplysninger følger.

Særligeoplysninger:
a) Platten fundet hos marskendiser i Odense i slutningen af 1990érne, pris 20 kr
b) Frimærkerne er købt til dagsprisen på posthuset i Holbergsgade.Posthuset er indrettet som en blanding af en legetøjsforretning og en turistbod på Himmelbjerget.
c) Kvitteringen er ca. ... til en værdi af 225 kr.

Nr.2000.07.29.05