Navn: Niels Jarhill Algreen-Ussing

Fødselsår: 1925

Erhverv: Opfinder af globalsprog

Tingens navn: Globalsproget INO

Beskrivelse:
a) Globalsproget INO, Ny revideret udgave 1. januar År 2000 ISBN 87-983257-0-1
b) Globalsproget INO, Den oktale ordnummerering. Ny revideret udgave 1 januar År 2000 ISBN 87-983257-0-1 Globalsproget INO blev introduceret i 1960 og bygger på en international nummerering af ord i forbindelse med en fonetisk kode for lydsætning af ordet.

Særlige oplysninger:
På grund af tiltagende blindhed er jeg berøvet mulighed for at aflevere dette udstillingsformål via computer. Jeg overdrager hermed museet mit livsværk: Globalsproget INO, idet jeg gerne leverer et løsbladssystem til indscanning på jeres sider. Som indgang i INO-salen bør vises en himmelblå baggrund hvorpå der med store hvide bogstaver står skrevet: GLOBALSPROGET INO

Nr.2000.11.09.47