Navn: Bille Olsen, Odense

Erhverv: Skomager

Fødselsår: 1947

Tingens navn: Skomagermaskine

Beskrivelse:
Slibe/fræse/polere/slå søm i/tilskære/presse.

Særligeoplysninger:
I gammel tid sad skomageren på en stol, nu sker alt ved den moderne maskine.

Nr.2000.07.31.25