Navn: Jette Hansen-Møller og Erik Skoven.

Tingens navn: TUSINDÅRSHAVERNE

Beskrivelse: www.tusindaarshaverne.dk

Særligeoplysninger:
En markering af de store forandringer der er foretaget i landskabet i dette århundrede, i anledning af årtusindskiftet
Støttet af År2000 Fonden, Friluftsrådet, Tips og Lotto Midlerne, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond

 

Nr.2000.08.14.24